Наказ про скорочення чисельності та штату працівників

Наприклад, якщо такий захід планується провести на підприємстві, де буде зміна керівництва – власника фірми, то слід звернути увагу на норми, прописані в Трудовому Кодексі.

Там йдеться про те, що проводити скорочення працівників слід тільки після реєстрації нового власника компанії. Тому ті чи інші тонкощі обставин завжди можуть вплинути на накази по особовому складу.

Різниця в наказах

На випадок скорочення штату, кадровий співробітник становить цілий пакет паперів, проводить оформлення по організації в певній послідовності, і не забуває про вимоги законодавчо-нормативної бази для кадрового діловодства. Тому, крім правильності заповнення трудових книжок, повідомлень працівників та звітності перед службою центру зайнятості, кадровий виконавець зобов’язаний також знати, як правильно видавати накази по підприємству і по особистим складом. І такі події як скорочення працівників – це не виняток.

У практиці існують такі поняття скорочень підлеглих:

 • чисельності і штату співробітників;
 • штату;
 • чисельності.

І то все не одне і те ж. Якщо скорочувати збираються тільки штат, тоді з нього будуть забиратися вакансії – посади. Це означає, що не кожен працівник потрапляє під ініційоване роботодавцем звільнення.

Наприклад, якщо забирається посаду водія, тоді всі водії будуть звільнені, а ось бухгалтери залишаться і т. д. При скороченні чисельності підлеглих, відповідно, зменшується кількість людей на підприємстві.

Наприклад, якщо на заводі працює 12 укладальників, то скорочуючи число таких працівників, звільняти будуть не всіх 12, а, припустимо, тільки 5. У цьому різниця і полягає. Але є і комбіновані варіанти звільнень, коли застосовуються обидва способи.

 Все це підказує нам, що в залежності від способу застосування моделі
звільнення з ініціативи роботодавця, будуть видаватися і відповідні накази, які
між собою відрізняються.

Так, якщо застосовується комбінований варіант, де планується по підприємству провести і зменшення кількості працюючих людей, і, в той же час, прибрати деякі позиції в штатному розкладі, то для цього передбачений наказ.

 Видаються в цьому випадку два види наказу:

 1. Один спрямований на організаційний захід по підприємству.
 2. Другий – по кожному працівнику, який звільняється.

Відображаються в тексті обов’язково вакансії, які необхідно прибрати, а також кількість робочих місці, що підпадають під скорочення. У будь-якому такому наказі є пункт, який говорить про необхідність повідомляти працівників за 2 місяці про майбутнє вимушене звільнення. Цей документ є розпорядчим, він відображає внутрішню діяльність організації.

Завдяки цьому документу всі співробітники кадрового відділу знають, як
діяти, підготовлені, а працівники, які потрапили під скорочення, можуть:

 • або прийняти пропозицію від роботодавця
  перейти на іншу посаду, робоче місце;
 • знайти іншу роботу;
 • або бути готовим стати на облік в службі
  зайнятості, щоб отримувати допомогу по безробіттю.

Таким чином, такий наказ є як би попереджувальним для всіх підлеглих по підприємству. Але є й інший рид наказів – по особовому складу.

Ось вони вже відрізняються термінами видання – їх випускають не за 2 місяці до фактичного звыльнення, а в останній день, коли підлеглі вийшли на роботу в останній раз на цій посаді.

Ось уже для документування цього факту потрібно застосувати типову форму наказу -№ Т-8 (якщо потрібно звільнити одну людину) або № Т-8а (якщо звільняють кількох людей).

Наказ щодо попередження працівника про скорочення

Муніципальний автономний загальноосвітній заклад

«Середня школа № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів»

(МАОУ СШ № 102)

04 січня 2022 р м Самара

Наказ № 22

«Про внесення змін до штатного розпису»

У зв’язку зі зміною порядку і обсягом фінансування, а також зміною в здійсненні освітнього процесу

Наказую:

1. Виключити зі штатного розпису, затвердженого 10.04.2022, з 01.11.2022 посади:

 • двірник (1 штатна одиниця);
 • кухар (1 штатна одиниця).

2. Секретарю О. Є. Котової підготувати:

 • новий штатний розклад для затвердження;
 • повідомлення про майбутнє звільнення – для кожного співробітника;
 • пропозиції іншої роботи, відповідної кваліфікації працівників, що вивільняються, або менш оплачувану посад.

3. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника директора Л. В. Семенову.

 Директор  Ручкина  Т. Д. Ручкина
 З наказом ознайомлені:
 Заступник директора  Семенова, 10.08.2022  Л. В. Семенова
 Секретар  Котова, 10.08.2022  О. Е. Котова

Зразок наказу щодо попередження працівників про скорочення

Товариство з обмеженою відповідальністю «За штатом»

(ТОВ «За
штатом»)

04.01.2022  № 12-о

 

НАКАЗ

Про проведення організаційно-штатних заходів по скороченню
чисельності і штату працівників

У зв’язку зі зменшенням обсягу замовлень на послуги ТОВ «За штатом» (далі – Товариство), необхідністю скорочення витрат на заробітну плату і оптимізації штатної структури Товариства.

НАКАЗУЮ

1. Виключити з 11.12.2022 з штатного розкладу Товариства наступні посади:

– Художник-фотограф (відділ маркетингу) – 1 штатна одиниця,

– Дизайнер (відділ маркетингу) – 1 штатна одиниця.

2. начальнику відділу кадрів Сталеваровой В. С, в порядку, встановленому трудовим законодавством:

2.1. Повідомити працівників, які займають зазначені в п.1 цього наказу посади, про майбутнє звільнення у зв’язку зі скороченням чисельності та штату, а також скласти перелік вакантних посад (професій) для пропозиції їх зазначеним співробітникам.

2.2. Повідомити профком і територіальну службу зайнятості про майбутнє скорочення
чисельності і штату.

 Генеральний директор  Підпис  О.А. Сухинина
 З наказом ознайомлена  Підпис  В.С. Сталеварова 03.10.2022

Як скласти наказ Про скорочення чисельності штату

Складання наказу по зміні чисельності працівників, як уже зазначалося, може включати в себе і інші цілі. Одним словом, цей документ може відображати кілька варіантів маніпуляцій і розстановок, які необхідно зробити по підприємству.

Завдання наказу

Серед них можуть опинитися такі ключові завдання:

 • скорочення чисельності підлеглих;
 • перейменування відділу;
 • створення нового відділу з включенням
  певної кількості людей;
 • призначення або перейменування посади і
  т. д.

Ось чому часто кадровики просто узагальнюють в преамбулі суть наказу і пишуть, що він складений про скорочення штату. Деякі уточнюють і пишуть – «Про скорочення чисельності та штату». Але цей на той випадок, якщо мається на увазі, що проводитимуться буде і те, і інше.

Якщо ж наказ складається виключно з однією метою – зменшити кількість людей, що працюють в одній посаді, тоді наказ краще так і назвати – «Про скорочення чисельності підлеглих в штатному розкладі».

Пункти наказ про скорочення чисельності штату

 1. Повне найменування підприємства, де буде проводитися така реорганізація.
 2. Потім вказується назва документа – НАКАЗ. Це слово зазвичай виділяють – або, розміщуючи його по центру рядка, або пишуть все слово великими літерами.
 3. Нижче вказують місце, де діє такий документ – місто, населений пункт. А також проставляють дату і номер документа.
 4. Після цього пишеться преамбула, яка обов’язково повинна відображати суть створення документа.
 5. Сама текстовка починається зі слів, які повністю відображають мотиви або причину, по якій буде проводитися скорочення.
 6. Начальнику того відділу, де оформлені кандидати на звільнення, завжди віддається розпорядження, визначити, яких саме підлеглих слід скоротити, а яких
  залишити.
 7. Крім цього начальнику відділу кадрів наказується внести відповідні зміни до штатного розпису та все оформити належним чином.
 8. А контроль над виконанням такого наказу, як правило, директор підприємства завжди залишає за собою.
 9. Закінчується документ підписом керівника і розшифровкою його прізвища і посади.

Іноді саме слово «НАКАЗУЮ» в документі не виділяється, а іноді для акуратності і легшого читання його виділяють різними способами.

Так як документ не має уніфікованої форми, то допускаються будь-які варіанти виконання
цього слова. Слід також відзначити одну важливу деталь – всі накази внутрішнього розпорядку, що стосуються внутрішньої діяльності і життя підприємства.

Але якщо накази спрямовані на зовнішню діяльність, тоді підпис керівника буде скріплюватися печаткою.

Як скласти наказ про скорочення штату і
його зразок

Якою б не була довільна форма наказу, що відображає скорочення штату на підприємстві, в установі або організації, все одно цей документ буде містити свої пункти. Структура дотримується одна і та ж.

Структура і обов’язкові пункти

 1.  Назва тієї чи іншої організації повністю, без скорочень.
 2. Потім або від новим рядком, або по центру рядка, що розташовується трохи нижче шапки, пишеться назва документа.
 3. Після цього обов’язково вказують:
  • дату видання;номер, який реєструється в спеціальному журналі наказів по підприємству;
  • місце, де діє такий наказ (місто, населений пункт).
 4. Преамбула складається обсягом не більше 2-3 рядків і пишеться нижче, під номером і датою наказу з відступом в 1-2 порожніх рядках. Ця частина повинна відображати:
  • мета наказу;
  • плановане захід у організації;
  • сенс наказу ( «скорочення штатних одиниць», якщо наказ має вузьку спрямованість).
 5. Починають складати документ завжди зі слів мотиву, для чого взагалі потрібна така дія як скорочення, що саме послужило причиною для такої необхідності.
 6. Нижче пишеться слово: «НАКАЗУЮ». Його слід виділити маркерами, які можуть застосовуватися в наступних варіаціях:
  • написати з пропуском після кожної букви;
  • помістити по центру рядка або з нового рядка;
  • виділити його прописними (великими) буквами без пробілів.
 7. Рядок починається зі слова: «Внести зміни в …» і далі проставляється номер і дата видання штатного розкладу, до якого слід застосувати зміни.
 8. Далі по пунктах розписується то, що потрібно змінити. В даному випадку це висновок з числа посад ті чи інші позиції.
 9. Підставою часто слугуватиме план реорганізації по підприємству. Цей документ має свій номер і дату випуску, який також слід вказувати в тексті наказу.
 10. Закінчується документ підписами посадових осіб і керівника підприємства з назвами їхніх посад і обов’язкової розшифровкою підписів (прізвище, ініціали).
 11. Самий останній пункт – це ознайомлення з наказом підлеглих, які потрапляють під скорочення. Вони просто ставлять свої підписи і розшифровують їх прописом своїх прізвищ та ініціалів.

Вказуючи причину, навіщо знадобилося починати скорочення на підприємстві, цим самим
розкривається поважна причина того, що роботодавець змушений був проявити настільки незручну для підлеглих ініціативу.

 До того ж наявність такої пропозиції в тексті наказу – це завжди гарантія для роботодавця перед ревізорами які наглядають за зайнятістю населення.

У цих інспекторів є всі повноваження жорстко оштрафувати роботодавця, якщо він невмотивовано скоротив працівників, не подбав про їх подальшу долю працевлаштування, що не проявивши до цього ніякого інтересу.

Адже будь-який професіонал кадрових питань прекрасно знає, що при скороченні штату діють свої закони, один з яких говорить про те, що роботодавець зобов’язаний запропонувати працівникові іншу робоче місце або сплатити вихідну допомогу.

Ось чому грамотне складання наказу – це не примха інспектора, а норма закону, покликана захистити трудову прошарок населення країни.

Саме ознайомлення наказу під розпис тими співробітниками, який в швидкості звільнять, а також направлення спеціального повідомлення кожному такому працівникові, буде фактом того, що роботодавець попередив підлеглих за 2 місяці. Тому такий підхід є виконанням вимог закону.

Назва Організації

Наказ
«___» _______ 200 _ р. № ___
Київ
Про внесення змін до штатного розпису

У зв’язку з реорганізацією виробничого підрозділу наказую:

Внести штатний розклад № ___ від “___” ______ 200_ р наступні зміни:

 1. Вивести з відділу постачання наступні посади: …
 2. Перейменувати посаду координатора поставок на посаду фахівця з логістики.

Підстава: план реорганізації планово-економічного відділу
№__ від “__” ____ 200 _ р

 Директор  Особистий підпис  Розшифровка підпису

Візи узгодження із зацікавленими посадами особами

 З наказом ознайомлені
 Особисті підписи Дати
 Розшифровка підписів

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (1 оцінка, середня: 5,00 із 5)
Loading...